Bekijk  Bewerk  Attributen  Geschiedenis  Bijlagen  Afdrukken  Zoek
PmWikiNl / XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into Dutch.

 
 ### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 
 # 'xlpage-i18n' => '',
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'nld_NLD',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d %B %Y om %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Bekijk',
 'Edit' => 'Bewerk',
 'History' => 'Geschiedenis',
 'Attach' => 'Bijlagen',
 'Print' => 'Afdrukken',
 'Backlinks' => 'Links Terug',
 'Logout' => 'Uitloggen',
 'Recent Changes' => 'Recente Wijzigingen',
 'Search' => 'Zoek',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Pagina laatst gewijzigd op {$LastModified}',
 'Go' => 'Ga',
 'All Recent Changes' => 'Alle Recente Wijzigingen',
 'All Recent Changes Short' => 'Alle Recente Wijzigingen Verkort',
 # access keys
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_attach' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_backlinks' => '',
 'ak_logout' => '',
 'ak_recentchanges' => '',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Van $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Opgehaald van {$PageUrl}', 

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiNl/EditQuickReference', 
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiNl/SiteSearch',
 '{$Group}/RecentChanges' => '',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiNl/PageNotFound',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'Doorgestuurd van',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Wijzig {*$FullName}',
 'Save' => 'Opslaan',
 'Save and edit' => 'Opslaan en verder bewerken', 
 'Save as draft' => 'Opslaan als proefversie', 
 'Preview' => 'Vooruitblik',
 'Cancel' => 'Annuleer',
 'Reset' => 'Terugzetten',
 'Author' => 'Auteur',
 'An author name is required.' => 'Een auteursnaam is verplicht.',
 'Summary' => 'Samenvatting',
 'This is a minor edit' => 'Dit is een kleine aanpassing',
 'Preview {*$FullName}' => 'Vooruitblik {*$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Einde van vooruitblik -- vergeet niet op te slaan',
 'Page is unsaved' => 'Pagina is niet opgeslagen',
 'Top' => 'Naar boven',
 # access keys
 'ak_save' => 'Opslaan',
 'ak_saveedit' => 'Opslaan en verder bewerken',
 'ak_preview' => 'Vooruitblik',
 # 'ak_savedraft' => 'Opslaan als proefversie',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => '{$FullName} Aanpassingen',
 'Show minor edits' => 'Toon kleine aanpassingen',
 'Hide minor edits' => 'Verberg kleine aanpassingen',
 'Show changes to markup' => 'Laat broncode wijzigingen zien',
 'Show changes to output' => 'Laat HTML wijzigingen zien',
 'by' => 'door',
 'Restore' => 'Ongedaan maken',
 'Added line $DiffLines:' => '$DiffLines nieuwe regel',
 'Added lines $DiffLines:' => '$DiffLines nieuwe regels',
 'Changed line $DiffLines from:' => '$DiffLines aangepaste regel',
 'Changed lines $DiffLines from:' => '$DiffLines aangepaste regels',
 'Deleted line $DiffLines:' => '$DiffLines verwijderde regel',
 'Deleted lines $DiffLines:' => '$DiffLines verwijderde regels',
 'to:' => 'naar:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Attributen',
 '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} permissies',
 'Set new read password:' => 'Nieuw wachtwoord voor lezen instellen:',
 'Set new edit password:' => 'Nieuw wachtwoord voor schrijven instellen:',
 'Set new attribute password:' => 'Nieuw wachtwoord voor permissies instellen:',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',

 'EnterAttributes' => "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Naam',
 'Password' => 'Wachtwoord',
 'Password required' => 'Wachtwoord vereist',
 'Name/password not recognized' => 'Naam/Wachtwoord niet herkend',

 ### Search strings
 'Search' => 'Zoek',
 'Search Results' => 'Zoekresultaten',
 'SearchFor' => 'Zoeken naar <em>$Needle</em>'
 'SearchFound' => '$MatchCount pagina's gevonden, $MatchSearched doorzocht'

 ### Upload strings
 # 'Attach' => 'Bijlagen', now defined under "Standard layout strings"
 'Uploads' => 'Bestanden',
 'Attachments for' => 'Bijlagen voor',
 'File to upload:' => 'Te verzenden bestand:',
 'Name attachment as:' => 'Bijlage bewaren als:',
 'Upload' => 'Verzend',
 'ULsuccess' => 'succesvol verzonden',
 'ULbadname' => 'ongeldige naam voor bijlage',
 'ULbadtype' => '\'$upext\' is geen toegestande extensie',
 'ULtoobig' => 'bijlage is groter dan toegestaan door de server',
 'ULtoobigext' => 'bestand is groter dan het maximum van $upextmax bytes voor bestanden van het \'$upext\'-type',
 'ULpartial' => 'onvolledige bijlage ontvangen',
 'ULnofile' => 'geen bestand verzonden',
 'ULexists' => 'bestand met die naam bestaat reeds',
 'ULpquota' => 'group quota bereikt',
 'ULtquota' => 'upload quota bereikt',
 'Set new upload password:' => 'Nieuw wachtwoord voor verzenden instellen',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Cursief',
 'Emphasized (italic)' => 'Cursief',
 'Strong' => 'Vet',
 'Strong (bold)' => 'Vet',
 'Page link' => 'Paginalink',
 'Link to internal page' => 'Link naar interne pagina',
 'link text' => 'Linktekst',
 'Link to external page' => 'Link naar externe pagina',
 'file.ext' => 'bestand.ext',
 'Attach file' => 'Voeg bestand toe',
 'Big text' => 'Grote tekst',
 'Small text' => 'Kleine tekst',
 'Superscript' => '',
 'Subscript' => '',
 'Heading' => 'Kop',
 'Subheading' => 'Subkop',
 'Center' => 'Centreer',
 'Unordered list' => 'Ongenummerde lijst',
 'Unordered (bullet) list' => 'Ongenummerde lijst',
 'Ordered list' => 'Genummerde lijst',
 'Ordered (numbered) list' => 'Genummerde lijst',
 'Indented text' => 'Inspringende tekst',
 'Hanging indent' => 'Hangende inspringing',
 'Horizontal rule' => 'Horizontale lijn',
 'Table' => 'Tabel',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 'not found' => 'niet gevonden',
 '(approve sites)' => '(sites toelaten)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Deze post is geblokkeerd door de administrator',
 'Password encryption' => 'Wachtwoord encryptie',
 'Name/password not recognized' => 'Naam/wachtwoord wordt niet herkend',
 'EditConflict' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by
 PmWikiNl.XLPage - Links Terug
Laatste wijzigingen (Zie ook Status vertaling):
PmWikiNl.XLPage: 01 December 2009 om 23:14

Er is mogelijk op pmwiki.org een meer recente XLPage, en een Engelse en/of Nederlandse overleg pagina.