Bekijk  Bewerk  Attributen  Geschiedenis  Bijlagen  Afdrukken  Zoek
PmWikiNl / Links

< Nieuwe pagina aanmaken | Documentatie index | Afbeeldingen >

auteurs (basis) Een belangrijk kenmerk van een wiki-gebaseerd systeem is het gemak om hyperlinks (en) (of kortweg links) te creŽren in de tekst van een document. PmWiki biedt diverse manieren voor het aanmaken van links.

Links binnen de wiki

Om een link te creŽren naar een andere pagina omsluit je de paginanaam met dubbele rechte haken, zoals [[wiki sandbox]] of [[download]]. Dit resulteert in links naar respectievelijk wiki sandbox en download.

PmWiki maakt een link op basis van de tekst tussen de dubbele rechte haken. Spaties tussen de woorden worden verwijderd en de eerste letter van elk woord, na een spatie of leesteken (zoals ~), wordt automatisch een hoofdletter. Dus [[Wiki sandbox]], [[wiki sandbox]], en [[WikiSandbox]] worden verschillend weergegeven, maar creŽren allemaal een link naar dezelfde pagina WikiSandbox. Of met andere woorden, PmWiki zal voor de link automatisch een paginanaam in CamelCase creŽren, maar de linktekst wordt weergegeven zoals je die hebt ingevoerd.

Sommige PmWiki sites (standaard niet) interpreteren het schrijven van een CamelCase woord, een WikiWoord, automatisch als een link naar een pagina met dezelfde naam.

Met gewijzigde linktekst

Er zijn 3 manieren om de linktekst te wijzigen:

 1. Linktekst verbergen. Linktekst binnen ronde haken () wordt niet weergegeven, dus [[(wiki) sandbox]] geeft een link naar WikiSandbox maar wordt weergegeven als sandbox.
 2. Linktekst wijzigen. Je kan de linktekst wijzigen na een vertikale streep, zoals in [[WikiSandbox | Wiki zandbak]], of je kan de volgorde paginanaam/linktekst veranderen door gebruik te maken van een pijl, zoals in [[Wiki zandbak -> WikiSandbox]]. Beide links worden weergegeven als Wiki zandbak.
 3. Toon paginatitel i.p.v. paginanaam. Het gebruik van speciale tekens in de paginanaam is normaal geen probleem voor PmWiki. Maar soms is het tekenset van de computer waarop PmWiki draait (de server) en deze van de gebruikerscomputer waarop je de wiki leest, verschillend. In het bijzonder het gebruik van tekenset UTF-8 geeft soms problemen. Het is dus beter om enkel ASCII tekens te gebruiken in de paginanaam, en de speciale tekens op te nemen in een (:title titelnaam:) declaratie in de pagina. De paginatitel kan dan als linktekst getoond worden met de [[PaginaNaam|+]] schrijfwijze. Bijvoorbeeld pagina BasicEditing heeft in de tekst de declaratie (:title PmWiki's basisbewerkingen:) zodat een link [[BasicEditing|+]] wordt weergegeven als PmWiki's basisbewerkingen.

Daarenboven kan een suffix toegevoegd worden aan het einde van de link, welke dan onderdeel wordt van de linktekst, maar niet van de paginanaam.
Opgelet: Deze functionaliteit werkt niet met de [[PaginaNaam|+]] schrijfwijze.

Als je schrijft

Is het resultaat

[[(wiki) sandbox]],
[[(wiki) sandbox]]es\\
[[WikiSandbox|Wiki zandbak]],
[[WikiSandbox|Wiki zandbak]]ken\\
[[WikiSandbox|+]],
[[WikiSandbox|+]]ken

sandbox, sandboxes
Wiki zandbak, Wiki zandbakken
Wiki zandbak, Wiki zandbakken

Links naar niet-bestaande pagina's

Linken naar een niet-bestaande pagina? wordt speciaal weergegeven, om anderen uit te nodigen deze pagina aan te maken. Zie pagina Nieuwe pagina aanmaken voor meer uitleg.

Links naar een andere wiki groep

De eenvoudige schrijfwijze hierboven zijn links tussen pagina's van dezelfde groep. Om een link te maken naar een pagina van een andere groep, voeg je de groepsnaam met een punt of slash als prefix toe. Bijvoorbeeld de links naar Main/WikiSandbox kunnen geschreven worden als:

Als je schrijft

Is het resultaat

* [[Main.WikiSandbox]]
* [[Main/WikiSandbox]]
* [[(Main.Wiki)Sandbox]]
* [[Main.WikiSandbox|linktekst]]
* [[Main.WikiSandbox|+]]

Voor een link naar de standaard hoofdpagina van de groep, kan de paginanaam weggelaten worden:

* [[Main.]]
* [[Main/]]

Zie pagina Wiki groep (en) om meer te leren over PmWiki groepen.

Categorielinks

CategorieŽn (ook gekend als "tags") zijn een manier om gerelateerde pagina's te organiseren. Het idee is dat elke pagina binnen een bepaald informatie-domein een link zou moeten krijgen naar een gemeenschappelijke pagina, welke op zijn beurt links bevat naar andere pagina's over hetzelfde onderwerp. Deze "gemeenschappelijke pagina's" worden aangemaakt in de speciale Category groep, en de informatie-domeinen worden "CategorieŽn" genoemd.

Het maken van een categorie vergt een simpele actie: het toevoegen van een link naar deze categorie pagina. Dit doe je door een speciale link schrijfwijze te gebruiken: [[!Onderwerp]] creŽert een link naar pagina Category/Onderwerp. Een pagina met deze link behoort dan tot de categorie "Onderwerp". Dus [[!Onderwerp]] is een verkorte schrijfwijze voor een link naar pagina Onderwerp in de speciale groep Category.

Zie pagina CategorieŽn (en) om meer te leren over dit onderwerp.

Gebruikersprofiel links

Gelijkaardig is [[~Auteur]] een verkorte schrijfwijze voor een link naar pagina Auteur in de speciale groep Profiles. PmWiki zal automatisch dit type van link genereren voor de 'huidige auteur' wanneer het drie 'tilde' tekens op een rij tegenkomt (~~~) in de tekst. Het toevoegen van een vierde tilde (~~~~) vult dit nog aan met het huidige tijdstip (datum en tijd). De huidige auteur is die naam die in het Auteur-veld voorkomt, wanneer je een pagina creŽert of aanpast.

Voorbeelden:

 • ~~~ wordt vervangen door: Auteur?
 • ~~~~ wordt vervangen door: Auteur? 29 oktober 2009 om 20:31

Redirect-links

Met een redirect-link is het mogelijk om een link automatisch door te schakelen naar een andere pagina. Bijvoorbeeld een link naar PmWiki.WikiSandbox zal meteen doorverwijzen naar pagina Main.WikiSandbox. Dit doe je door een (:redirect AnderePaginanaam:) declaratie op te nemen in de pagina.

Links naar acties

Om te linken naar een specifieke actie op een pagina, gebruik [[Paginanaam?action=actienaam|linktekst]].

Voorbeelden:

 • [[{$FullName}?action=edit|Bewerk]] voor de Bewerk actie op deze pagina
 • [[{$FullName}?action=diff|Geschiedenis]] voor de Geschiedenis actie op deze pagina
 • [[WikiSandbox?action=edit|Wiki zandbak wijzigen]] om meteen Wiki zandbak wijzigen te starten

Zie pagina AvailableActions (en) voor andere mogelijke acties.

Relatieve links

InterMap-links worden normaal voor externe links gebruikt, maar het InterMapWoord Path: is interessant om specifiek binnen de wiki site relatieve links te creŽren. Indien toegelaten kunnen ook paden hogerop de huidige website gebruikt worden, zoals met Path:../anderewebsite/index.html. De dubbele rechte haken [[]] zijn niet nodig.

* Path:../../pmwiki/pub/guiedit/big.gif
* Path:pub/skins/pmwiki/pmwiki-32.gif

Een van bovenstaande links werkt mogelijk niet, afhankelijk van de webserver. De onderste link zal bijvoorbeeld niet werken op pmwiki.org, maar wel op een simpele locale installatie.

Opgelet: Absolute paden kunnen op deze manier ook gedefinieerd worden, zoals Path:/pmwiki/pub/guiedit/big.gif om te tonen, maar zijn geen goede praktijk omdat de website naam niet altijd pmwiki zal zijn.

Zie pagina InterMap (en) om meer te leren over InterMaps.

Externe links (links buiten de wiki)

Links naar externe sites

Links naar externe sites (URLs) beginnen eenvoudig met de prefix http://, ftp://, etc.
De dubbele rechte haken [[]] zijn niet nodig. Enkel wanneer de linktekst moet worden gewijzigd, gelden dezelfde regels zoals hierboven beschreven onder Met gewijzigde linktekst.

Als je schrijft

Is het resultaat

* http://google.com/
* [[(http://)google.com/]]
* [[http://google.com/ | Google]]
* [[Google -> http://google.com]]

Opgelet: Indien de URL ronde haken () bevat, moeten ze vervangen worden. Gebruik %28 voor "(" en %29 voor ")".

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_%28disambiguation%29 | link to "Wiki (disambiguation)" ]]

link to "Wiki (disambiguation)"

Intermap-links

InterMap-links (ook wel InterWiki-links genoemd in andere wikis) zijn een verkorte schrijfwijze voor URLs. De interMap-links hebben de vorm InterMapWoord:PaginaPad, waarbij InterMapWoord staat voor een deel van het URL-pad, gedefinieerd in bepaalde map bestanden of pagina's (zoals intermap.txt en Site.Intermap).
De dubbele rechte haken [[]] zijn niet nodig. Enkel wanneer de linktekst moet worden gewijzigd, gelden dezelfde regels zoals hierboven beschreven onder Met gewijzigde linktekst.

Als je schrijft

Is het resultaat

* Wikipedia:Hyperlink
* PmWiki:InterMap
* [[(Wikipedia:)CamelCase]]

Zie pagina InterMap (en) om meer te leren over dit onderwerp.

Referentielinks

Links kunnen ook worden weergegeven als "referenties". De doelpagina verschijnt dan als een anonieme numerieke referentie i.p.v. een tekstuele referentie. Dit wordt typisch gebruikt voor externe links, maar het kan ook voor links binnen de wiki of pagina.

Als je schrijft

Is het resultaat

Eerste link [[http://google.com |#]]\\
Bijkomende worden automatisch verhoogd
[[http://pmwiki.com |#]]
[[PmWiki:InterMap|#]]
[[#intermaps |#]]

Eerste link [1]
Bijkomende worden automatisch verhoogd [2] [3] [4]

Links naar intranet of locale bestanden

Je kan links creŽren naar een bestandssysteem door gebruik te maken van prefix file:/// (toch zeker met Microsoft Internet Explorer). Dus file:///S:\ProjPlan.mpp en [[Shared S drive -> file:///S:\]] zijn geldige links, op voorwaarde dat bestand en folder bestaan. Op een Windows bestandssysteem kan je ook netwerk locaties opgeven i.p.v drive letters, zoals \\server1\rootdirectory\subdirectory, omdat drive letters niet altijd consistent zijn voor alle gebruikers.

Opgelet: De beveiligingsinstellingen moeten toelaten dat je het bestandssysteem mag benaderen (standaard niet) en niet alle browsers zullen dit type van links volgen.

Interne links (links binnen de pagina)

Om naar een lokatie binnen de pagina te springen, gebruik je de schrijfwijze [[#ankernaam]] om een "anker" te creŽren, uniek binnen de pagina. Om een link te maken naar dit "anker" gebruik je een van volgende vormen:

 • [[#ankernaam|linktekst]] binnen dezelfde pagina
 • [[PaginaNaam#ankernaam]] of [[PaginaNaam#ankernaam|linktekst]] voor een lokatie op een andere pagina
 • [[PaginaNaam(#ankernaam)]] kan nuttig zijn om de ankertekst te verbergen

Als je schrijft

Is het resultaat

[[#intermaps | Intermap-links]] brengt je naar de Intermap-links sectie

Intermap-links brengt je naar de Intermap-links sectie

Opgelet:

 • de ankertekst moet beginnen met een letter, dus geen cijfer
 • Is hoofdlettergevoelig: ankertekst in "anker" en "link" moeten dezelfde zijn
 • Spaties zijn niet toegelaten in de ankertekst: "[[#mijn anker]]" zal niet werken, "[[#mijnanker]]" wel

Ander link gedrag

Links die een nieuw venster openen

Om een link in een nieuw venster te openen, plaats je de link tussen %newwin%...%%:

Als je schrijft

Is het resultaat

* %newwin% http://pmichaud.com %%
* %newwin% [[http://google.com/ | Google]] %%
* %newwin% [[Main.WikiSandbox]] %%

Je kan hetzelfde bereiken met de %target=_blank%...%% schrijfwijze:

Volgende link
%target=_blank% http://pmichaud.com %%
zal in een nieuw venster openen

Volgende link http://pmichaud.com zal in een nieuw venster openen

Links die niet door robots gevolgd worden

Plaats %rel=nofollow% voor de link, om robots en link checkers te adviseren deze link niet te volgen.

Om deze en vorige functie te combineren, plaats je de link tussen %newwin rel=nofollow%...%%.

Links en CSS classes

PmWiki geeft automatisch CSS classes aan de verschillende types van links. Buiten andere dingen geeft dit je de mogelijkheid om de opmaak voor elk type link anders te doen.

Een paar voorbeelden van CSS classes (geen volledige lijst):

.selflink
Een link naar de huidige pagina. Kan bruikbaar zijn in sidebars om "je bent hier" te tonen.
.wikilink
Een link naar een andere pagina binnen de wiki.
.urllink
Een link naar een pagina buiten de wiki.

Ander gedrag voor "|+" opmaak

Het standaard gedrag voor "|+" opmaak, zoals beschreven als optie 3 onder Met gewijzigde linktekst, kan overschreven worden om een paginatitel met spaties te tonen.
Dit door hetvolgende toe te voegen in config.php:

## [[target |+]] title links
Markup('[[|+', '<[[|',
 "/(?>\\[\\[([^|\\]]+))\\|\\s*\\+\\s*]]/e",
 "Keep(MakeLink(\$pagename, PSS('$1'),
         PageVar(MakePageName(\$pagename,PSS('$1')), '\$Titlespaced')
        ),'L')");

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een link dat wordt geopend in een nieuw venster?

Gebruik de %newwin%...%% opmaak, zoals in:

Als je schrijft

Is het resultaat

%newwin% http://example.com/ %%

http://example.com/

Hoe maak ik een link dat wordt geopend in een nieuw venster, en dat kan aangepast worden?

Dit vereist javascript. Zie Cookbook:PopupWindow (en).

Hoe maak ik een email-link aan in een pagina?

Gebruik de mailto: opmaak, zoals in volgende voorbeelden:

* mailto:myaddress@example.com
* [[mailto:myaddress@example.com]]
* [[mailto:myaddress@example.com | email mij]]
* [[mailto:myaddress@example.com?subject=Some subject | email mij]]

Het volgende voorbeeld laat je meer parameters specifieren, maar werkt mogelijk niet in alle browsers en e-mail clients:

[[mailto:me@example.com?cc=other@example.com&bcc=else@example.com&subject=Pre-set Subject&body=Pre-set body | email-linktekst]]

email-linktekst

Zie zeker ook pagina Cookbook:DeObMail (en) hoe je email adressen kan beveiligen tegen spammers.

Hoe creŽer ik links die gebruik maken van andere protocollen, zoals nntp:, ssh:, xmpp:, etc?

Zie Cookbook:Add Url schemes (en) om meer te leren over dit onderwerp.

Hoe maak ik een WikiWoord link naar een externe pagina i.p.v een WikiPagina?

Gebruik standaard link opmaak. Er zijn twee formaten:

* [[http://example.com/ | WikiWoord]]
* [[WikiWoord -> http://example.com/]]

Hoe vind ik alle pagina's die linken naar een bepaalde pagina (backlinks)?

In de wiki Zoekopdracht gebruik link=Groep.Pagina om alle pagina's te vinden die linken naar Groep.Pagina.

Of gebruik de link= optie in de (:pagelist:) declaratie (en), zoals in

(:pagelist link=EenPagina list=all:) -- toon alle links naar EenPagina
(:pagelist link={$FullName} list=all:) -- toon alle links naar de huidige pagina

Welke link schemas worden door PmWiki ondersteund?

Zie PmWiki:Link schemes (en) om meer te leren over dit onderwerp.

Hoe open ik externe links in een nieuw venster en markeer ze met een icoontje?

Zie Cookbook:External links (en) om meer te leren over dit onderwerp.

Hoe kan ik een afbeelding als link gebruiken?

Gebruik [[Page|Attach:image.jpg]] of [[http://site|http://site/image.jpg]]

Zie Afbeeldingen#links (en) om meer te leren over dit onderwerp.

< Nieuwe pagina aanmaken | Documentatie index | Afbeeldingen >Vertaling van originele pagina PmWiki.Links naar PmWikiNl.Links - Links Terug
Laatste wijzigingen (Zie ook Status vertaling):
PmWikiNl.Links: 01 December 2009 om 22:38
PmWiki.Links: 06 October 2017 om 07:42

Er is mogelijk op pmwiki.org een meer recente Links, en een Engelse en/of Nederlandse overleg pagina.